Doplňkové zařízení x čip


 
Zvyšování výkonu v oblasti turbo-dieselových motorů je populárním tématem. Zvýšení dosahovaná v oblasti výkonu a točivého momentu jsou zčásti, avšak ne bezpodmínečně spojena se znatelně zvýšenou spotřebou paliva.
Na trhu existuje velký počet nabízejících podniků a systémů, což nutně vede k zmatení zákazníků. Tímto se zde pokoušíme srozumitelně ukázat přednosti a zápory různých systémů. K dosažení zvýšení výkonu rozeznáváme z podstaty dvě technická řešení:


1. Vestavba přídavného modulu (doplňkové řídicí zařízení)


Do kabelového svazku vozidla se dodatečně vplete doplňkový modul, který sériovému řídicímu zařízení motoru simuluje změněné vstřikovací hodnoty či změněné hodnoty čidel. Výsledkem je zvýšení výkonu, které však většinou je spojeno s nedostatky jízdního chování v provozu za studena a částečně silnému kouření, neboť dochází k nekontrolovatelnému obohacení paliva. Dalším nedostatkem je ztráta kontrolovatelné funkce motoru, neboť pro výpočet všech potřebných údajů se vychází ze zfalšovaných naměřených hodnot. Z tohoto důvodu musejí, nebo by měly být tyto moduly vestavěné jako vypínatelné. Ve vypnutém režimu se zaznamená sériový výkon bez zvýšení výkonu. V režimu výkonu se i při pomalém způsobu jízdy značně zvyšuje spotřeba. Z důvodů trvanlivosti a kilometrového výkonu by se mělo od trvalé jízdy v režimu výkonu upustit. Moduly jsou dosažitelné prostřednictvím zasílatelské služby a jsou zčásti určené k vestavbě vlastními silami a většinou musí být na daný motor vyladěny.

2. Modifikace řídicího zařízení motoru


Řídicí zařízení motoru pracuje s extrémně nákladným a inteligentním softwarem, který přebírá všechny úkoly řízení a regulace. Další úlohou řídicího zařízení je kontrolní funkce, která chrání motor před škodlivými stavy. Software, programovaný odborníky, dosahuje vyšší výkon při zachování všech dílensky předpokládaných funkcí řídicího zařízení. Znamená to, že řízení je bezchybné, při inspekci / diagnóze absolutně stabilní při plném plynu, neexistuje žádný nadměrný vznik sazí a žádné problémy při kontrole výfukových plynů. Vyšším stupněm účinnosti je možné částečné snížení spotřeby až o 10%. Z tohoto technického důvodu nemá přepnutí série / výkonu smysl, neboť by se přednosti změny softwaru v dílčích oblastech ztratily. Na trhu se bohužel nachází dost značný počet nabídek neseriózních výrobců, takže je relativně obtížné najít jednoho z mála dobrých výrobců softwaru. Vlastní montáž či zaslání konstrukčních prvků není v podstatě technicky možné, neboť pro dosažení výše jmenovaných předností musí software vždy vznikat z originálních programů.


V době programovatelného řízení programů uložených v paměti by se měla tato aktuální technika modifikace řídicích zařízení využít.
Věříme, že Vám tímto přinášíme lepší přehled techniky a situace na trhu.O vývoji a programování vypilovaného řídicího zařízení


Velkou různorodostí typů vozidel a průběžných změn výrobců automobilů existuje rovněž tomu odpovídající velký počet řídicích zařízení. Pokusíme se setrvat v tepu doby:
Na obr. vpravo je řídicí zařízení, které bude používáno přibližně od roku 2003. Proto již téměř denně vysedává Ing. Kölbl před počítačem, aby novému modelu propůjčil vypilovaný obsah. Jakmile se na trhu objeví od výrobce nové řídicí zařízení, snažíme se co nejrychleji získat zkušební vozidlo; je-li toto k dispozici, začíná vývojová fáze. Po vymontování řídicího zařízení se z čipu zjistí originální data a charakteristiky. Pomocí utility-softwaru, který byl vyvinutý a programovaný panem Kölblem, můžeme tato data analyzovat, vyhodnotit a pak krok za krokem měnit. Mezi jednotlivými vývojovými kroky se pak nové údaje programují na flash-eprom řídicího zařízení, zabuduje se zpět do vozidla a otestuje se. Po předběžném pokusu přijde vozidlo na naše vlastní výkonnostní zkušební zařízení. Nelze bezpečně vyrobit vypilované řídicí zařízení, aniž bychom disponovali vlastním zkušebním zařízením. Takto získané poznatky se pak okamžitě ve vývoji, příp. programování zhodnotí. Po 300 hodinách (někdy také 600 hodinách) intenzivní práce je nově vypilovaná sada dat tohoto typu řídicího zařízení uzavřená a je pak použita pro programování každé další stejné paměti eprom. Existuje samozřejmě také možnost individuálního vyladění řídicího zařízení, které však je spojeno s příslušně vyššími náklady na vývoj – pokud bude seriozně provozováno. Neustálým dalším vývojem řídicích zařízení leží i na nás povinnost paralelně k nově vyvinutým zařízením udržet i tato zařízení neustále aktuální a rovněž do dalšího vývoje přinášet poznatky získané z našich běžně provozovaných testovacích vozů.