Tuning motorů


 

Software


Již dávno pominula doba karburátorových motorů. Nyní jsou auta vybavena řídícími jednotkami – laicky řečeno: jedná se o jakýsi miniaturní počítač vestavěný přímo v motorovém prostoru automobilu.
Tento počítač dostává instrukce z 15 – 20 čidel rozmístěných po celém voze. Čidla tak snímají například: rychlost jízdy vozidla v souvislosti se zařazeným rychlostním stupněm, teplota motoru, otáčky motoru, lambda sonda, poloha plynového pedálu aj. Tyto signály vyhodnocuje a podle výsledků pak řídí chod motoru.
Z toho plyne, že v současnosti je pohyb auta také softwarovou záležitostí a software, jak víme podle svých osobních počítačů, má rozdílnou kvalitu, tradici a stručně řečeno – každý je jiný. Vytvářením programů pro řídící jednotky automobilů se dnes v Evropě zabývá asi 5 firem, je proto důležité získat přesné informace o tom, zda je možno právě námi vybraný software dále vylepšovat, vyvíjet, rozvíjet.

Zjistit kvalitu softwaru je velice důležité, protože použití nekvalitního programu může náš vůz i těžce poškodit.V minulosti bylo možné zvýšení výkonu automobilu jen úpravou jeho motoru. Dnes v době výpočetní techniky se nám nabízí nová možnost: upravit software, který je dodán v sériově vyráběném voze. Touto úpravou se dosáhne nejen vyladění optimálních parametrů jednotlivých motorů, je možné jeho výkon nejen zvýšit, ale i optimalizovat průběh kroutícího momentu a upravit počet otáček.
Pro laiky v automobilovém oboru:

výměnou čipu v řídící jednotce dojde k optimalizaci množství paliva a vzduchu ve směsi, délky vstřiku a u turbomotorů i plnícího tlaku turbodmychadla, čímž dojde ke zvýšení kroutícího momentu a tedy ke zvýšení výkonu samotného motoru

.


Zvýšení výkonu motoru

Je však nutné konstatovat, že zvýšení výkonu motoru není u všech značek stejné

u atmosferických motorů je výsledek menší, jedná se o 10% zvýšení výkonu. Naproti tomu u turbomotorů se hovoří až o 21kW nárůstu


Z jakého důvodu tedy vlastně jednotku vozidla upravovat? Proč tuto úpravu neprovádí již sám výrobce?
U sériově vyráběných vozů je výrobcem nutně uvažováno o nejhorších možných podmínkách provozu motoru a na tyto podmínky je vozidlo i nastaveno. Toto je dáno předpokladem používání automobilů v různých zemích, a podle toho jsou výrobcem řídící jednotky nastavovány.

Jednou z nutných podmínek, které musí vozidlo splňovat jsou emisní limity. V případě užívání kvalitního benzínu je možno zvýšit výkon motoru a tím i zvýšit rychlost vozidla a tedy optimalizovat podmínky jeho provozu pomocí chip-tuningu.

Vzhledem k tomu, že zvýšený výkon je používán pouze v okamžiku prudké akcelerace, je zátěž motoru a tedy i jeho opotřebení zvýšené pouze v tomto okamžiku

.
Jediná možnost poškození motoru je trvalá jízda ve vysokých otáčkách, což je ovšem škodlivé i pro sériově vyráběný motor.

Při stejném stylu jízdy, nebo například při ustálené jízdě po dálnici, je spotřeba vozidla stejná, nebo dokonce nepatrně nižší než při neupravené řídící jednotce.

 

Porovnáním výkonových křivek upraveného a neupraveného motoru zjistíte, že při stejných otáčkách dosahuje motor upravený čipem vyššího kroutícího momentu a vyššího výkonu, čímž je umožněna jízda při nižších otáčkách se zařazeným vyšším rychlostním stupněm. To znamená, že je možno později podřadit a tím se spotřeba paliva snižuje.

Maximální rychlost vozidla se po úpravě nepatrně zvýší, navíc správně upravený motor chip-tuningem nemá žádné problémy s emisními limity.


Možnosti úpravy


Při softwarové úpravě výkonu automobilu se nabízejí dvě možnosti jejího provedení:

a)  montáž power boxu, jenž slouží k modifikaci signálů mimo řídící jednotku vozidla.

b)  úpravou elektronicky řídící jednotky, kdy při zvolení nejoptimálnějšího řídícího programu vozidla se současně zvýší i jeho výkon.a)  Zvolíte-li přídavný modul, bude do kabelového svazku vozidla vpleten modul, který řídícímu zařízení motoru simuluje změněné vstřikovací hodnoty, nebo změněné hodnoty čidel. Výsledkem je zvýšení výkonu, které však může být provázeno nedostatky v jízdním chování studeného motoru a někdy i silného kouření, neboť dochází k nekontrolovatelnému obohacení paliva.
Nedostatkem je také ztráta kontroly nad funkcemi motoru, neboť jejich výpočty vycházejí ze zfalšovaných naměřených údajů. Z těchto důvodů bývají tyto moduly vestavovány jako vypínatelné. V režimu vypnutí se zaznamená sériový výkon bez navýšení. V režimu zapnutí se i při pomalém způsobu jízdy zvyšuje spotřeba a i z důvodu trvanlivosti motoru a kilometrového výkonu by se neměl režim zapnutí trvale používat.
Moduly jsou k dispozici i prostřednictvím zasílatelských služeb a jsou částečně určeny i pro montáž vlastními silami.

b)  Pokud se rozhodnete pro modifikaci řídícího zařízení motoru, bude Vaše auto vybaveno extrémně nákladným a inteligentním softwarem, který přebírá všechny úkoly řízení a regulace.
Toto zařízení přebírá také kontrolní funkce, která chrání motor před škodlivými stavy. Software vytvořený odborníky dosahuje vyšší výkon při zachování všech dílensky předpokládaných funkcí řídícího zařízení.
To znamená, že zařízení je bezchybné při inspekci (to jest diagnóze) absolutně stabilní při plném plynu. Neexistuje žádný nadměrný vznik sazí a žádné problémy při kontrole výfukových plynů. Vyšším stupněm účinnosti je možné částečné snížení spotřeby až o 10%. Z těchto důvodu se přepnutí výkonu neužívá, protože jeho vypnutím by ztratily jeho přednosti na účinnosti.
Na trhu se nachází bohužel mnoho neseriozních výrobců software, z nichž někteří nabízejí dokonce zaslání vlastních konstrukčních prvků k samostatné montáží, která však není v reálných možnostech běžného uživatele. Vždy musíte mít na paměti, že je nutné zvolit firmu, která nabízí jen opravdu kvalitní software a také jeho odbornou montáž a úpravu přímo „na tělo“ Vašemu vozu!

Nový motor by měl před samotnou úpravou absolvovat asi 10-15 tisíc kilometrů. Zásahem do motoru, který provede jiný, než autorizovaný servis se záruka ztrácí. Na nově naprogramovaný čip se běžně u firem, jež jsou již na trhu delší dobu, poskytuje záruka doživotní, na provedené práce pak 12 měsíců. Je také standardním postupem solidních firem poskytnout případnému zájemci o chip-tuning za manipulační poplatek vrácení do původního stavu veškeré úpravy na vozidle a to nejpozději do 7 dnů od předání upraveného vozidla k užívání. Případné reklamace se však většinou týkají vadných čidel, která dávají pokyny řídící jednotce.

Délka samotné úpravy se pohybuje v mezích 4-6 hodin podle typu vozidla.

Na trhu se v současné době objevuje velké množství typů vozidel a průběžných změn výrobců automobilů a tomu také odpovídá množství řídících zařízení. Jakmile se na trhu objeví nové řídící zařízení, je snahou firmy získat co nejdříve zkušební vozidlo. Po vymontování řídící jednotky se z čipu zjistí originální data a charakteristiky. Pomocí software se tato data dále analyzují, vyhodnotí a pak postupně krok za krokem mění. Mezi jednotlivými kroky se výsledná data opět nahrají do jednotky zkušebního vozidla a testují. Po tomto předběžném testu přijde zkušební vozidlo na naše vlastní zkušební zařízení, kde se získají další data k vyhodnocení. Takto získaná sada dat je pak připravena k použití pro programování každé další řídící jednotky. Je zde ale také možnost individuálního vyladění řídícího zařízení, které je však spojeno s dalšími náklady na vývoj, má-li být seriozně provozováno. Tak leží na každé dobré a seriozní firmě povinnost se informovat o těchto nově vyvíjených programech a přispívat svými poznatky z provozování zkušebních vozů k vývoji nových programů.

V prvé řadě je před samotnou úpravou se zajímat o typ softwaru, kterého se Vašemu autu dostane, protože ne každý software snese konkurenční srovnání. Při výběru firmy, které svěříte svůj vůz k úpravě je pak vždy velice nutné dbát na to, abyste obdrželi software od jeho výrobců, nebo jeho přímých zástupců, nikoli jeho horší (někdy naprosto nefunkční) byť levnější napodobeninu. V Evropě je několik špičkových firem, které se již dlouhá léta zabývají tvorbou tohoto typu software, se svými programy nadále pracují a vylepšují je. Na vývoji v tomto odvětví se nejlepší z nich podílejí už 15 let. Nejen, že jejich software je naprosto spolehlivý, ale s jeho využitím se mnohdy podaří snížit spotřebu automobilu při zachování stejného stylu jízdy.

Ceny softwarových úprav motorů jsou různé a to nejen v krajích – například ve středních Čechách je úprava již tradičně poněkud dražší záležitostí, ale i v jednom městě můžete nalézt u jednotlivých firem různě cenové relace. Proto vždy vybírejte jen ty firmy, které mají na trhu dlouhodobou tradici, poskytují nejlepší a nejdelší garance a to jak na vlastní práci, tak i na čip, který pro úpravu vozu použijí. Vždy se informujte, jaký program a od které firmy nabízejí. Vždyť nikdo si přece nekoupí automobil sestavený pokoutně v garáži na malé vesnici, každý navštíví autorizovaného prodejce, nebo zvolí alespoň renomovanou značku vozu, která byla léty prověřena a případné nedokonalosti již dávno odstraněny. A podle tohoto vzoru je třeba se řídit i při výběru programu pro řídící jednotky.Kvalita software pro řídící jednotku je vždy na prvním místě!