Technické informace


 

Úvodem


Turbodmychadlo je točivý stroj, který pro svůj pohon využívá energii obsaženou ve výfukových plynech. Tímto dochází ke zlepšení energetické bilance spalovacího motoru, zvýšení termické účinnosti a snížení specifické spotřeby paliva. U vozidlových motorů ještě přistupuje zlepšení momentové charakteristiky a tím i pružnosti motoru. Výsledkem je zlepšení jízdních vlastností vozidla.

Konstrukce

Konstrukce turbodmychadla je vlastně sestava statorových skříní, ve které je na speciálních ložiskách uloženo na společném hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru a kolo kompresoru, které vytváří přetlak vzduchu do plnícího potrubí motoru.
Jedním ze základních způsobů regulace turba je odpouštění výfukových plynů před turbínou.

Turbodmychadlo se skládá ze tří hlavních částí:

• Dmychadlová – sací
• Ložisková
• Turbínová – výfuková

Dmychadlová část slouží k nasávání čerstvého vzduchu, stlačení a jeho dodávce do spalovacího prostoru.
Ložisková zajištuje uložení, chlazení a mazáni rotačních skupin.
Turbínová část zajištuje pohon turbodmychadla.
 Instalace turbodmychadla

TD se připojuje na výfukové potrubí motoru za vstupní přírubu turbinové skříně. Při instalaci TD dodržujte odchylku odvodu a přívodu oleje od svislé osy +- 15o . Potrubí přívodu a odvodu oleje do ložiskové skříně nesmí být seškrceno nebo jinak modifikováno.
Konstrukce přívodu a odvodu oleje do/z ložiskové skříně je výrobcem motoru realizována tak, že splňuje technicko - přejímací podmínky uzavírané mezi výrobcem turbodmychadla a výrobcem motoru a zajišťuje tedy správnou funkci mazání TD.
TD musí být provozováno pouze s předřazeným sacím filtrem, který splňuje požadavek minimální tlakové ztráty v sacím traktu a s řádně připojenými a utěsněnými přírubami na vstupu a výstupu dmychadla a turbiny.
Je nutno používat pouze originální těsnění a hadice k instalaci TD na motor.
Na olejové příruby ložiskové skříně se nesmí používat těsnící tmely!
Po namontování TD na motor je nutno zaolejovat ložiskovou skříň nalitím dostatečného množství oleje.
Před instalací turbodmychadla na motor je nutno zkontrolovat, zda jsou všechna potrubí čistá a nejsou v nich jakákoli tělesa.
Výměnu oleje, vzduchového filtru, další servisní úkony se řídí předpisy výrobce motoru.